Duurzaam en leefbaar

Goesting in een duurzame en leefbare gemeente

“Een duurzame samenleving respecteert mens, dier en natuur en draagt er zorg voor dat ook ons nageslacht nog kan genieten van de wereld in al zijn facetten. “

Het bevolkingsaantal in Mol zal de komende tientallen jaren aanzienlijk groeien.
De volgende legislaturen zal er sterk moeten nagedacht worden om de gemeente in de toekomst leefbaar te houden.
MEMO wil een gemeente waar duurzaamheid de basis vormt voor onze keuzes: of het nu gaat over verkavelingen, fietspaden, sport, armoedebestrijding, personeelsbeleid, …
Door te kiezen voor duurzame oplossingen versterken we de leefbaarheid van onze gemeente , het groene karakter en de aantrekkelijkheid voor inwoners en bezoekers.