Inspraak

Goesting in een open en transparante gemeente waar burgers inspraak krijgen

“Enkel wanneer mensen bij elkaar komen, vindt er magie plaats en ontstaan er goede discussies. Democratie zonder debat bestaat niet.”

Veel burgers hebben interessante ideeën over hoe hun wijk beter te maken en willen zich daar graag voor inzetten.
Op dit moment wordt er nog te weinig gedaan om deze ideeën te stimuleren en over te brengen naar de gemeente.
Onze gemeente moet een stimulerende factor zijn in plaats van een hindernis.
We willen bewoners ruimte, inspiratie en mogelijkheden geven om zich te engageren voor buurtbevorderend werk.

Het is de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur om de bewoners te stimuleren tot burgerparticipatie.
We vragen een actief inspraakbeleid: burgers samenbrengen, laten kiezen en beslissen over hoe Mol er in de toekomst zal gaan uitzien.
Bewoners van in het begin betrekken bij alle projecten en inspraak geven in het opstellen van het dossier.
Voor ons is meedenken, meepraten en meebeslissen het recht van elke Mollenaar.

Om de burgers meer te betrekken in de lokale politiek stellen we graag volgende ideeën voor:

 • challenge Accepted
  MEMO – MEERMOL wil de Mollenaren het recht geven om het gemeentebestuur uit te dagen.
  Een groep bewoners kan voorstellen om taken van de gemeente in de directe leefomgeving te ondersteunen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Het kan gaan om het onderhoud van een park, beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen.
 • Online Burgerplatform
  MEMO – MEERMOL wil investeren in een digitaal platform waarop de bevolking meldingen, ideeën, opmerkingen,… kan geven.
  Om een overzicht te bewaren worden deze onderverdeeld in algemene en plaatselijke meldingen.
  Een algemene melding is niet locatiegebonden en zal op een grote digitale muur verschijnen, die terug te vinden is op het platform.
  Na goedkeuring van een (externe) beheerder worden deze meldingen binnen bepaalde sectoren geplaatst.
  Alle geregistreerde gebruikers kunnen de meldingen bekijken en hierop antwoorden.
  De plaatselijke meldingen zijn wel locatiegebonden en zullen op een digitale versie van het stratenplan worden getoond.
  Ook hier geldt hetzelfde principe van antwoorden.
 • Live-uitzendingen van de gemeenteraden via de website van de gemeente, MOL-TV of lokale radio’s.
 • De start van een ideecafé. Mollenaren kunnen tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten kennis maken met het gemeentebestuur en de gemeenteraadsleden.
 • Alle openbare dossiers volledig online consulteerbaar.
 • Een open nieuwjaarsreceptie voor alle Mollenaren waar u bediend wordt door alle gemeenteraadsleden, burgemeester en schepenen.

In onze voorjaarsfolder hebben we al enkele aansluitende bevindingen hierover gelanceerd. Bekijk deze hier.