Kinderen en jongeren

Goesting in een sterk en toegankelijk jeugdbeleid

“De tijd dat alles beslist werd door mannen met grijze haren hebben we gelukkig achter ons gelaten.”

De Molse jeugd vormt de basis voor de toekomst van onze gemeente.
Het zijn zij die later zullen beslissen over Mol.
De laatste jaren wordt er veel werk geleverd om een sterke jeugdwerking in Mol op te bouwen.
Deze werking moet zeker worden verder gezet.
We moeten ze zelf nog sterker maken door meer te investeren in het stimuleren en ondersteunen van de jongeren.

Het is de taak van het gemeentebestuur om een interessant en uitnodigend jeugdbeleid te creëren. Een beleid dat door alle ‘groepen’ van jongeren wordt gedragen en niet enkel door een beperkt aantal verenigingen.

Jongeren ondersteunend de vrijheid geven om hen te laten experimenteren met het ondernemende, organiserende en maatschappelijke dat onze gemeente kan bieden.

Om het engagement en de interesse van de Molse jeugd te vergroten is het belangrijk dat we de projecten zo doelgericht mogelijk en binnen een bepaalde tijd organiseren. Enkel dan kunnen we een stabiel draagvlak creëren voor een sterke jeugdwerking.

MEMO – MEERMOL is voorstander van een dynamisch jeugdbeleid. We willen afstappen van het huidige statische bestuur en overgaan naar een nieuwe structuur waar werkgroepen de basis vormen van de jeugdwerking in Mol. Deze werkgroepen worden telkens gevormd rond een project. De werking van de groep eindigt ook bij het behalen van de op voorhand opgestelde doeleinden van het project.

In het kader van de jeugdwerking vinden we met MEMO – MEERMOL dat het Molse beleid zich ook moet concentreren op:

 • Jobstudenten
  Zo goed als elke gemeentedienst kan de steun van onze studenten gebruiken. MEMO – MEERMOL gaat dan ook voor een uitbreiding van de vacatures voor vakantiewerk. Molse jongeren moeten vanaf 15 jaar de kans krijgen om hun eerste werkervaringen bij onze gemeente op te doen.
 • Open ruimten en speelruimten
  Binnen verschillende wijken investeren in ontspannings- en speelzones die worden aangekleed naar de wensen van de omliggende bewoners. Deze zones kunnen voorzien zijn van basketring, skateramp, banken, schommels, …. maar evengoed van nutvoorzieningen. Hierdoor zal de zone polyvalent kunnen worden ingezet.
 • Jeugddienst
  De jeugddienst is binnen de gemeente het orgaan dat de communicatie met alle Molse Jeugd moet aangaan. MEMO – MEERMOL wil dan ook een uitbreiding van de dienstverlenende functie van de jeugddienst.
 • Opstarten van campagnes om de jeugd te stimuleren.
  De jeugd warm maken voor verschillende projecten of het zelf starten van projecten.
 • Investeren in een toegankelijke en uitnodigende website.
  De huidige website is enkel gericht op jeugdverenigingen en moeilijk mobiel te gebruiken.
 • investeren in (interactieve) activiteiten die jongeren mee laten denken over nieuwe mogelijkheden, visie, problemen van de gemeente. Zie het ook verder dan alleen de jeugdraad, ook andere adviesraden, partnerschappen,… schreeuwen naar verjonging.
 • De uitleendienst kan nog verder uitgebreid worden, herstellingen sneller uitgevoerd, flexibelere openingsuren,..
 • Jeugdraad Mol/ Raad van Bestuur Mol
  Het is belangrijk dat hierbinnen een goede en duidelijke structuur komt waar jongeren zich ‘thuis’ voelen. Geen te lange verplichtingen, mogelijkheid tot flexibel opstellen, ruimte voor vrijheid,… . Een permanente tijdelijkheid waarin ze worden aangesproken om mee het vervolg te schrijven. Een raad op maat van de volledige Molse Jeugd. Een orgaan dat toegankelijk is voor jongeren uit het verenigingsleven alsook jongeren die niet gebonden zijn aan een vereniging.
 • Vakantieactiviteiten
  Een ernstige evaluatie en verbetering van het inschrijfsysteem bij de Grabbelpas en Swap is broodnodig.
  Verdere uitbreiding van gratis en goedkopere activiteiten, momenteel vallen er te veel kinderen uit de boot omwille van de prijs. De gemeente zou hiervoor extra beroep kunnen doen op jobstudenten, eindwerkstudenten,… die de kinderen kunnen begeleiden, creatieve en educatieve spellen bedenken,…
  In de paasvakantie vrij toegankelijke activiteiten organiseren voor leerlingen van het 6de leerjaar. Tijdens deze open lessen kunnen de toekomstige studenten met eigen ogen en handen ontdekken wat de verschillende studierichtingen in Mol voorstellen.
 • Kinderbegeleiding op maat
  Bij de verwachting van het eerste kind zal een goede begeleiding op maat een meerwaarde bieden voor de ouders en hun baby(’s). Wanneer de ouders in blije verwachting zijn, moet er al druk gezocht worden naar een kinderopvang. Hiervoor bestaan er dan nog verschillende vormen (crèche, onthaalmoeder, opvang,…)
  Om zekerheid te hebben is het aangewezen om je in te schrijven op verschillende plaatsen. MEMO – MEERMOL wil hiervoor één duidelijk aanspreekpunt. Aan dit loket wordt dan gekeken wat de meest geschikte vorm van opvang is en welke opvang het best gelegen is. Naast de huidige criteria zullen deze mee doorwegen bij de indeling van de opvangplaatsen.