Mobiel loket

Goesting in de ontwikkeling van een mobiele dienstverlening ter plaatse

Reeds jaren stellen we vast dat onze gehuchten, wat dienstverlening betreft , aan hun lot overgelaten worden. Met MEMO – MEERMOL blijven we echter ijveren voor een dienstverlening ter plaatse. Daarom houden we al 12 jaar stevig vast aan ons idee over het mobiel loket.

Het mobiel loket brengt een aanspreekpunt en de dienstverlening naar de mensen toe. Dit op fietsafstand van uw deur en zonder die vervelende parkeerautomaten. In het mobiel loket zou u terecht kunnen voor de aanvraag van het paspoort, IDkaart, subsidies, premies, studiebeurzen, voor het ophalen van cadeaubonnen, blauwe zakken, voor het inleveren of ophalen van formulieren, voor het binnenbrengen of ophalen van boeken,..