Mobiliteit

Goesting in een bewegende en mobiele gemeente

Mol loopt vast en parkeren is vaak moeilijk. Er is dringend nood aan een wijziging in de verkeerssituatie in en rond Mol.
Alle weggebruikers moeten de juiste plaats krijgen. Doorgaand verkeer moet doorgaand zijn en heeft dus eigenlijk geen plaats nodig in het centrum. Het handelscentrum heeft nood aan plaatselijk verkeer. Doorgaand verkeer moet ook de juiste plaats en infrastructuur krijgen om voldoende doorstroming te kunnen garanderen. Onderlinge verbindingen moeten ZEER dringend aangepakt worden: baan tussen ring Mol en ring Geel, ring Geel en verbinding via kanaal naar Donk en verder naar ring Lommel.

MEMO – MEERMOL heeft een duidelijk en transparant verkeersplan voor Mol-centrum klaar, een verkeersplan dat door het studiebureau VECTRIS werd bekroond en aangeduid als meest realistisch en haalbaar, … en op mensenmaat.
Wij vinden dat keuzes enkel gemaakt kunnen worden als er een duidelijke visie bekend is.
Onze visie hierop is werken aan een autoluw centrum met oog op de toekomst.

Ook het volledige Molse grondgebied moet bekeken worden en ingedeeld op basis van volgende criteria: zwakke weggebruikers krijgen hun eigen plaats; doorgaand tegenover plaatselijk verkeer; bereikbaarheid met openbaar vervoer.

Er moet een mentaliteitswijziging komen in onze mobiliteitskeuze: fietsers en voetgangers moeten beloond worden.

Om de leefbaarheid in Mol en vooral in het centrum te verhogen, moeten we op zoek naar nieuwe ideeën om de huidige verkeerstoestand te wijzigen. Wij willen slimme manieren vinden om de auto vaker te delen en vaker te laten staan voor de fiets of vormen van openbaar vervoer.
In de uitvoering van deze projecten is het belangrijk om ‘de bezoeker’ hierin niet te vergeten.
Zo stellen we binnen MEMO – MEERMOL ‘easy visit’ voor.
Dit is een nieuw online platform dat zich richt op bezoekers van omliggende gemeenten of omgekeerd Mollenaren die omliggende gemeenten bezoeken. In samenwerking met de gemeenten zorgt deze dienst ervoor dat je telkens in realtime de ideale route en het ideale vervoersmiddel krijgt aangeboden naar gelang jouw verkeerssituatie, bestemming, voorkeur,… .
Daarbij krijg je tips en tricks over de gemeente die je gaat bezoeken.
MEMO – MEERMOL streeft naar meer éénrichtingsverkeer op de Molse wegen waardoor er plaats vrij komt voor veilige fietspaden , eventueel met bomen of bloembakken die de fietspaden van de wegen afscheiden en dit alles zonder verlies van parkeerplaatsen. Een zone 30 kan gelden in alle woonstraten waar geen doorgaand verkeer nodig is.

 • Heel wat Molse fiets- en voetpaden moeten verbeterd of vernieuwd worden . Om enkele van vele voorbeelden te geven: het fietspad in de St-Theresiastraat is voor een groot stuk overgroeid, in de Kapellestraat kan men hier en daar eerder van een mountainbikepad spreken, de voetpaden in Bosveld liggen er verloederd bij.
 • De fietser moet een veilige plaats krijgen op de openbare weg, zodat er niet meer op het voetpad MOET gefietst worden.
 • Realiseren van fietsstraten.
 • Verkeersvrije Corbiestraat in de weekends in de zomermaanden met een onderzoek om een permanente autovrije wandelzone te verwezenlijken
 • Degelijke fietsstallingen en schuilhokjes op drukke plaatsen en aan veelgebruikte bushaltes. We willen de talloze Molse scholieren en pendelaars niet in de regen laten staan.
 • Absolute nultolerantie voor foutparkeerders die op stoepen zwakke weggebruikers in gevaar brengen.
 • In overleg met de Lijn moet het lussenbussennetwerk zeker uitgebreid worden. Ook het openbaar vervoer naar buurgemeentes (oa Meerhout) moet geactiveerd worden.
 • We streven naar een parkeerbeheer in eigen handen . Dit kan door middel van stadswachten. Parcomet (nu NV Parkeerbeheer) moet de deur uit.
 • Verdere uitbouw en verfraaiing van de randparkings gekoppeld aan een bus door ’t centrum.
 • Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om een opfrissingscursus te volgen in het verkeerspark . Wie kent immers alle veranderingen in het verkeersreglement ondertussen nog?
 • Over heel Mol moet een grondige evaluatie komen van de voorrangsregeling . Op heel wat plaatsen is dit volgens ons onlogisch en dikwijls zelfs gevaarlijk.
 • Gemeentelijk fietsbeleid. Alle ambtenaren krijgen een fiets voor hun dagelijkse werkverplaatsing (+ regenkledij, fietsvergoeding), de gebruiker engageert zich om met de fiets te komen werken (in ruil heeft hij/zij geen recht op een parkeerkaart). Er worden degelijke fietsenstallingen geplaatst. Het gemeentebestuur stimuleert het overleg met scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen om dit systeem algemeen in te stellen. Ze verleent hier (financiële) steun en samenwerking met het Fietsenatelier.
 • Het dossier Fietsostrade moet ernstig genomen worden op Mols grondgebied: de delen die momenteel als ‘gerealiseerd’ aangeduid staan, zijn te belachelijk voor woorden, laat staan om veilig op te fietsen.
 • Aanbieden van meerdere fietssystemen waardoor bezoekers, pendelaars,… vanaf parkings en het station met de fiets het centrum inkunnen. Voorbeelden hiervan zijn: Bluebike, SWAP, deelfietsen, …
 • We willen zeker een kosten-baten-analyse en een milieueffectenrapport van de IJzeren Rijn , specifiek voor Mol. Als hij uiteindelijk door Mol komt gedenderd willen we een faire compensatieregeling.
 • Gestapeld parkeren ( boven- of ondergronds) aan invalswegen, aan het station voor een goedkope prijs of gratis en gekoppeld aan veilige fietsverbinding naar het centrum.
 • Parkeren in Mol moet duurder worden na het eerste uur (we blijven het gratis kwartiertje ondersteunen) om de gratis randparkings te stimuleren.
 • Baileybrug ontdubbelen
 • Circulatieplan gehuchten – verkeersstromen in kaart brengen en herverdelen. Ontbrekende verbindingen tussen gewestwegen moeten gerealiseerd worden.
 • Haalbaarheidsstudie stadsdistributiecentrum: we willen de honderden camionetten die elke dag door Mol razen voor één pakje samenbrengen op een aantal centrale plaatsen en laten leveren in “dropboxen”, vb Cubee. Dit kan aan zwembad, sporthal, parking warenhuis, inkomhal academie, gemeentehuis, krantenwinkels…
 • De spoorwegovergang in de Statiestraat veiliger en breder maken voor fietsers en voetgangers.
 • Maatregelen nemen om zwaar verkeer aan scholen te bannen net voor en na de schooltijd.

In onze voorjaarsfolder hebben we al enkele aansluitende bevindingen hierover gelanceerd. Bekijk deze hier.