Ondernemen

Goesting in een ondernemend Mol

Mol moet een actief beleid voeren in het aantrekken van nieuwe bedrijven en mee opties onderzoeken en aanbieden aan bedrijven die willen uitbreiden.
Er moet maximaal ingezet worden om spin-offs van VITO, SCK in Mol een plaats te geven. De nucleaire kennis moet in Mol blijven.

MEMO – MEERMOL wil een inventaris van specifiek op zelfstandigen en KMO gerichte belastingen op basis van een aantal criteria zoals effect, belastingsgrond, inningskost, etc. Op basis van deze inventaris moet er gewerkt worden naar een vereenvoudiging, verduidelijking en (indien nodig) afschaffing van de belastingsreglementen , we denken hierbij onder andere aan de dubbele en tegenstrijdige milieuheffingen.

Ondernemers en bewoners worden voor het begin en tijdens het volledige verloop van grote openbare werken goed en grondig geïnformeerd zodat de hinder beperkt blijft. Het gemeentebestuur zal een coördinerende rol opnemen.

De meerwaarde die VITO kan bieden moet, uiteraard in samenspraak, in onze gemeente gebruikt worden en volledig benut worden.

De gemeente ondersteunt actief een jaarlijks terugkerende openbedrijvendag. Molse bedrijven kunnen zich kenbaar maken aan het grote publiek (vacatures opvullen) en aan studenten (studiekeuze, stagemogelijkheden).