Onderwijs

Goesting in een betrokken en interactief onderwijs

Vanuit MEMO – MEERMOL willen we in eerste instantie ons inzetten voor het opwaarderen van de schoolomgeving.
Het blijven inzetten op (verkeers)veiligheid in en rond de schoolgebouwen blijft hierbij prioriteit.
Door de interactie aan te gaan met directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, buurtbewoners,… kunnen we elke schoolpoort aanduiden als 100% kindvriendelijk.

Anderzijds willen we de betrokkenheid tussen de Molse en omliggende scholen en de gemeente vergroten. Het voorstel is om, vanuit de gemeente, via een digitaal platform bepaalde opdrachten, projecten, diensten,… aan te bieden aan de scholen. Deze kunnen op hun beurt klassen, leerkrachten, studenten,… uitnodigen om bepaalde projecten binnen een categorie te bekijken.

Het aanbieden van opdrachten, projecten, en diensten kan heel breed gaan zoals:

 • schrijven van teksten.
  Dit kan gaan van handleiding, beschrijving van een voorstelling of evenement, …
 • Kritisch uittesten van nieuwe toepassingen en hierbij de pro’s en contra’s aangeven.
 • Ondersteunen met onderhoud en vernieuwing van websites
 • Ondersteuning bieden aan de gemeente bij het organiseren van evenementen.
 • Onderhouden van gebouwen, wagens, groen,…,
 • Opstarten van een winkel waar enkel jongeren hun goederen/diensten aanbieden,…

Al deze opdrachten kunnen via de school gekoppeld worden aan een stageplaats, eindwerk of wedstrijd.

Verder willen we ons met MEMO – MEERMOL richten op:

 • Het investeren in een boeiend basisonderwijs.
 • De basisscholen moeten nauwer samenwerken met het kunstonderwijs aan de hand van projecten, om zo kinderen op jonge leeftijd al in contact te brengen met kunst.
 • De beginjaren van kunst- en muziekonderwijs moeten in de verschillende gehuchten aangeboden worden.
 • Zwaar inzetten op levenslang leren
 • Maatregelen nemen om zwaar verkeer aan scholen te bannen net voor en na de schooltijd.