Ontspanning en cultuur

Goesting in een levendige en ontspannen gemeente

“Cultuur heeft de kracht in zich om mensen te laten ontspannen, ontplooien en met elkaar te verbinden.“

Culturele ontplooiing en beleving is van grote waarde voor het samenleven en voor de geestelijke verrijking van zowel kinderen als volwassenen.
Het bezoeken of deelnemen aan culturele activiteiten heeft een positief effect op het sociale leven.
Mensen worden verbonden met elkaar en leren elkaar kennen.
MEMO – MEERMOL vindt het belangrijk om culturele activiteiten te stimuleren en verenigingen die zich hiervoor inzetten te ondersteunen.
Daarbij willen we de Mollenaar, als individu of in groep, aanzetten tot het aanbieden van cultuur.

Cultuur moet Mol een gezicht geven en daarmee de basis leggen van trots. Binnen MEMO – MEERMOL willen we ons dan ook inzetten voor:

 • Meer ruimte in het centrum voor lokale kunstenaars. Gedurende de zomermaanden kan een autovrije Corbiestraat als een open atelier dienst doen. Op weekendavonden kan de straat fungeren als open podium waar lokale artiesten hun talent(en) kunnen showen.
 • Molse artiesten en muzikanten moeten meer kansen geboden worden . Ze moeten de mogelijkheid krijgen om in het voorprogramma te spelen van bekende(re) artiesten in het Getouw, tijdens de Molse feesten, …
 • Verenigingen stimuleren in het organiseren van culturele activiteiten.
  Dit willen we doen door hen beter administratief te ondersteunen en de gemeentelijke uitleendienst verder uit te breiden met bv: eigen podium, verlengkabels, stroomverdelers, Heras hekwerk,….. Door een uitbreiding door te voeren in de nieuwe evenementenkluis, kunnen verenigingen al de nodige informatie op één gezamenlijke digitale plaats verkrijgen.
 • Verzekeren van een behoud van de cultuur die we hebben en deze toegankelijk maken voor iedereen.
 • Het Historisch Museum moet in een aangepast kader komen zodat het bezit en aanbod tot zijn recht kan komen.
 • Het behouden van ons erfgoed en onze monumenten. Het is de taak van het gemeentebestuur om voor al deze gebouwen, beelden een onderhoudsplan op te stellen of een herbestemmingsplan uit te werken.
 • De bibliotheek moet verder uitgebouwd worden zodat het een eigentijds kenniscentrum wordt.
  Nieuwe ontwikkelingen voor lezen en leren kunnen geïntegreerd worden. Hierbij denken we aan E-learning, E-books,… De toegangsuren moeten uitgebreid worden en het service-niveau omhoog. Bovendien moeten de internetmogelijkheden in de bibliotheek gevoelig uitgebreid worden, evenals het multimedia – en filmaanbod. Een rondvraag bij de Mollenaar moet duidelijkheid brengen in de toekomst van de bibliotheek.
 • Binnen MEMO – MEERMOL blijven we bij ons voorstel om een gedeelte van de binnenkoer van het ROG te overdekken. De koer kan dan als polyvalente ruimte functioneren. Na een renovatie zou alles wat kunst uitademt gevestigd zijn in het ROG.
  Hierbij denken we aan de academies, bibliotheek, ….
 • De trouwzaal in het oud gemeentehuis moet terug in ere hersteld worden.
  Deze belangrijke dag moet volgens MEMO – MEERMOL in een stijlvol kader kunnen gebeuren.
 • MEMO – MEERMOL wil, minstens tweejaarlijks, een groot cultureel evenement in Mol.
 • Cultuurtoerisme moet een troefkaart zijn.
  Zeker onze eigen inwoners van Mol moeten gestimuleerd worden om de musea en tentoonstellingen te bezoeken.