Sport

Goesting in een sportieve gemeente

“Sporten is gezond voor het lichaam en de geest en is bovendien ook gewoon ontzettend leuk. Daarbij heeft sport een enorme sociale waarde. Het stimuleert respect, acceptatie en samenwerking. Het is daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. We leren onze jongste sporters samenwerken in teamverband , fairplay is het codewoord.”

  • Stimuleren van sportactiviteiten in de gemeente.
  • Uitbreiden van het huidige aanbod van sportcheques voor kennismaking. Meer diversiteit met een minimum van 3 lessen per activiteit.
  • Lokale openbare ruimte indelen als polyvalente sportvelden en uitlenen aan bestaande sportverenigingen. Vele sportverenigingen kunnen hun ledenaantal niet verhogen door tekort aan oefenterreinen.
  • Verder uitbreiden en stimuleren van de vrijetijdscheque als financiële ondersteuning van het lidgeld bij sportverenigingen voor alleenstaanden of mensen met een beperkt inkomen.
  • Stimuleren van anderstaligen om zich aan te sluiten bij een sportvereniging.
  • Sportverenigingen die zich inzetten voor G-sport (sport voor mensen met een beperking) financieel ondersteunen.
  • Veel sportverenigingen hebben tekort aan vrijwilligers voor kantine, vervoer, onderhoud,… . Onze gemeente kan via verschillende kanalen de zoektocht naar vrijwilligers vereenvoudigen.
  • Grabbelpas- en Swap – activiteiten in samenwerking met sportverenigingen. Het aanbod sport moet uitbreiden en gratis aangeboden worden.