Winkelen

Goesting in een winkelend Mol

De gemeente moet werken aan een kernversterkend beleid, waarin wonen, werken, diensten en handel optimaal met elkaar verweven zijn. Binnenstedelijk winkelgebied versterken en opnieuw dynamiek laten uitstralen door inbreiding in plaats van uitbreiding. De uitbreiding van winkelgebieden op invalswegen (Turnhoutsebaan, Molderdijk) moeten beter omkaderd worden. Er moeten opnieuw duidelijke afspraken gemaakt worden over wat kan en wat niet kan. Er moet ook rekening gehouden worden met de verkeerssituatie op deze invalswegen.

MEMO – MEERMOL wil eindelijk de invoering van een promobijdrage. (Dit is een verplichte bijdrage die elke handelaar betaalt op basis van o.a. ligging en oppervlakte. De gemeente legt hetzelfde bedrag bij). Na 12 jaar onderhandelen moet er nu actie komen. Alleen op deze manier kan de nodige, financiële, zuurstof beschikbaar komen om het handelscentrum verder uit te bouwen en het echt het handelscentrum van de Kempen te laten worden.

Het Centrummanagement wordt opnieuw een waardevolle partner en krijgt een financiële ondersteuning, er wordt opnieuw een centrummanager aangesteld. Deze nieuwe centrummanager moet zorgen voor een eigentijdse, unieke en aantrekkelijke look. Ondersteunende activiteiten moeten waardeverhogend werken. Molse feesten, week-, feest-, snuffel- en avondmarkten, matinée-concerten, kermis en jaarmarkt, braderij, Mon Mol Martre, vuurfeesten, centrumjogging, diverse stoeten, inhalen van Sinterklaas, zowel in ’t centrum als in de gehuchten.

Kleinschalige specifieke wijkeconomie bevorderen in de leegstand. Ik zou bv zeggen: “waarvoor panden kunnen worden gebruikt die nu leegstaan” of korter “om zo mee de leegstand tegen te gaan”. Iets van die strekking.

Het leegstandsbeleid moet tegelijk preventief en bestraffend werken, leegstandstaks en overlegplatform met eigenaars, makelaars, potentiële starters (digitale pandenbank)

Stimuleren van duurzaam investeren.
behoud van winkelaanbod in de wijken en gehuchten d.m.v. een servicewinkel waarin de gemeente een stuk participeert. Projecten vanuit een privaat-publieke samenwerking moeten mee mogelijk worden gemaakt.

Uitbouw van een digitale omgeving in en rond het handelscentrum, alle openbare gebouwen, kernen van gehuchten, toeristische centra.