Algemeen

Projectontwikkelaars baas in Mol?

Projectontwikkelaars baas in Mol?

We kunnen er niet om heen: het ingediende RUP Centrum, dat op zeer specifieke plaatsen in ons centrum gebouwen tot 8 verdiepingen hoog toe laat, is de naam ruimtelijke planning niet waardig. Onze bedenkingen:

  • enkele zones worden afgebakend zonder logisch verband of geheel. Een plan à la tête du client!
  • vergroening is een drogreden. Een echte visie op open ruimte in ons centrum ontbreekt
  • inspraakproces kwam heel laat op gang
  • er is geen visie rond waar te verdichten in Mol centrum

Wij dienen alvast bezwaar in tegen deze gang van zaken en vragen CD&V en N-VA hun ideeën te herzien.

Op naar een leefbaar en duurzaam Mol!