Algemeen

Zonnebloemfolder 2024

Onze zonnebloemfolder zit weer in jullie brievenbus! Naast de zonnebloempitjes waar we alle Mollenaren mee willen overtuigen om samen met ons een stap te zetten richting een leefbaar, duurzaam en gezellig Mol, stellen we ook 5 lokale actiepunten voor waar wij alvast onze schouders onderzetten.

Een vlotte en veilige mobiliteit.

Wij willen radicaal meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Zowel in schoolomgevingen, het centrum als de gehuchten. Een sterker openbaar vervoer en veilig ingerichte straten. Geen halfslachtige oplossingen, maar nu echt de weg naar duurzame en veilige mobiliteit voor onze kinderen, jongeren, senioren…

Een gezonde maaltijd voor elk schoolgaand kind.

We zetten maximaal in op de strijd tegen (kinder)armoede. We zorgen voor een gezonde maaltijd voor elk kind en werken samen met verenigingen, scholen en sociale dienstverleners om elk kind in een kwetsbare situatie te detecteren en hen alle kansen te geven op een goed leven. Met de armoedetoets houden we in ons beleid maximaal rekening met de mensen die het moeilijk hebben.

Ruimte voor groen en betaalbaar wonen.

Elke Mollenaar een kwalitatief dak. Daar willen we voor zorgen. Kwalitatieve woningen, betaalbaar en in groene omgeving. Als gemeente volgen we de woonbehoeftes op en stimuleren we nieuwe woonvormen voor alleenstaanden, gezinnen en families. We zorgen door een stimulerend beleid voor voldoende betaalbare woningen op de private en sociale huurmarkt. Openbare ruimte richten we als groene ontmoetingsplekken in.

Een efficiënte en toegankelijke dienstverlening.

Een dienstverlening op maat van iedere burger: daar staan we voor. Flexibel, nabij en met voldoende ondersteuning en begeleiding voor wie dit nodig heeft. Menselijk, hartelijk en doelgericht. Geen ellelange procedures, wachtrijen of van het kastje naar de muur. Snel, efficiënt en duidelijk.

Een bruisende gemeente die de Mollenaren verbindt.

Wij willen een Mol, waar iedereen welkom is, waar iedereen zichzelf kan zijn. Wij zetten in op een gemeente waar iedereen thuis is. We ondersteunen onze verengingen, zetten in op een fijne en laagdrempelige activiteiten en een bruisend uitgaansleven.