2020·gemeenteraad·nieuws

Molse oppositiepartijen werken samen voorstel uit om verenigingen te ondersteunen en extra in te zetten op armoedebestrijding en jeugdwelzijn tijdens de corona-crisis.

 “Van welke partij je bent speelt nu geen rol. We moeten er samen voor zorgen dat alle mensen en verenigingen zonder kleerscheuren uit deze crisis komen”.
Het moet een unicum in de Molse politiek zijn. Nooit eerder vonden verschillende oppositiepartijen elkaar om samen een motie in te dienen die er voor moet zorgen dat de Molse verenigingen maximaal ondersteund worden tijdens deze corona-crisis. Ook vragen de partijen om extra middelen te voorzien voor armoedebestrijding en jeugdwelzijn.

Eén reglement, voor alle verenigingen

“Welke kleur je lidkaart heeft, of je in meerderheid of oppositie zit, dat mag tijdens deze zware crisis geen rol spelen. Het gemeentebestuur heeft al heel wat inspanningen gedaan, en dat is goed. Maar we merken dat de wildgroei aan subsidiereglementen en administratieve bewijslast het voor de verenigingen niet eenvoudig maakt. Ook willen we zekerheid geven voor zolang de crisis nog duurt. Wij stellen voor een eengemaakt reglement op te stellen, over alle partijgrenzen heen, dat bruikbaar is voor alle verenigingen. Van ontwikkelingssamenwerking tot jeugd, sport en cultuur. Van een gemeenschapshuis tot seniorenvereniging. Het uitgangspunt is dat we het jaar 2019 als financieel referentiejaar gebruiken en in 2020 de nodige bijpassingen doen zodat de verliezen en extra uitgaven correct vergoed worden. Een financieel jaarverslag van 2019 is dan voldoende als bewijslast. Administratief veel eenvoudiger”, aldus sp.a fractieleider Tomas Sergooris.

Een euro voor een euro

“De gemeente kreeg van de Vlaamse overheid 569.630,27 euro ter beschikking om sport, cultuur en jeugdverenigingen te ondersteunen”, zegt Open Vld + raadslid Bas Van Olmen. “We willen het echter breder trekken: alle noodlijdende verenigingen verdienen steun van de gemeente. Daarom stellen we voor om dit bedrag te verdubbelen vanuit de eigen middelen, om alle verenigingen gelijk te behandelen en de noodzakelijke steun te kunnen geven. Een euro voor een euro dus. De gemeente Mol moet tonen dat het haar menens is met onze verenigingen.  Deze crisis is jammer genoeg nog niet voorbij. Het Molse verenigingsleven moet hier zonder kleerscheuren doorkomen, dus we voorzien best een uitgebreid fonds, om onze verenigingen structureel te ondersteunen.”

Inzetten op jeugdwelzijn en armoedebestrijding

“In ons voorstel vragen we ook om verenigingen die werken rond armoedebestrijding en jeugdwelzijn extra te ondersteunen”, zegt fractieleider van Memo-Meer Mol Koen Van Gompel. “De voedselbanken kreunen onder de extra vragen en ook verenigingen die mensen in armoede ondersteunen hebben het moeilijk om aan de bijkomende vraag te voldoen. Naast mensen in armoede, zijn ook kinderen en jongeren zwaar getroffen door deze crisis. We moeten hen extra ondersteunen en willen verenigingen die dit doen dan ook de nodige ruimte bieden. We willen niemand achter laten.”

Niet te nemen of te laten

“Dit voorstel is niet te nemen te laten”, zegt onafhankelijk raadslid Koen Boeckx. “Deze uitgangspunten zijn een basis om aan een maatschappelijke vraag te voldoen. We willen met alle raadsleden in de gemeenteraad de discussie voeren en hopen om over alle partijgrenzen heen tot een gedragen reglement te komen. Samen staan we sterker en weet je meer dan alleen. We zijn er zeker van dat dit positief onthaald zal worden”, besluit Koen.

De motie wordt ter discussie en stemming voorgelegd op de gemeenteraad van 9 november.
Meer info:
Tomas Sergooris 0468 133 569
Bas Van Olmen  0498 51 98 71
Koen Van Gompel 0474 30 71 84
Koen Boeckx 0472 93 47 25