Verkiezingen 2018

Een visie voor de toekomst

Wij gaan voor een duurzame, groene, sociale en gezellig bruisende gemeente. Een gemeente waar inspraak mogelijk is en waar we samen aan de toekomst werken. Een gemeente waar de behoeften en belangen van de Mollenaren centraal staan. Een gemeente waarin je mee doet en waar dat gewaardeerd wordt. Mol uitdagend en kansrijk maken voor hen die er willen ondernemen, werken of er gewoon zijn.

MEMO – MEERMOL is een onafhankelijke Molse politieke partij die goesting heeft om te luisteren naar de mensen die gehoord willen worden. Mensen warm maken voor participatie en werk maken van lokale vragen en problemen vormen de rode draad in ons politieke project voor Mol.

De afgelopen jaren heeft MEMO – MEERMOL vanuit de oppositie actief en constructief meegewerkt om Mol veiliger, duurzamer en mobieler te maken. Het zal geen verrassing zijn dat wij soms andere accenten zouden leggen en daarom stappen we ook dit jaar vol vertrouwen naar de kiezer. Vol vertrouwen om deel uit te maken van het volgende bestuur.

Dit is de gemeente waar we willen zijn. De gemeente waarvoor we willen werken en dat samen met alle burgers. Samen zorgen dat Mol de moeite waard blijft voor ons allemaal. Voor hen die meer dan 100 jaar worden of voor hen die maar even hier zijn.

Hieronder kan je het eerste gedeelte van ons programma terugvinden. De komende weken zal dit verder vervolledigd worden. Belangrijk hierin is dat we dit gezamenlijk en in samenspraak doen. Bekijk het als een schetsboek, waarin wij de eerste lijnen hebben gezet om het later met de Molse bevolking in te kleuren.

Stap mee in ons politieke project en kies voor MEMO – MEERMOL.

Onze thema’s